ALEKSANDER H. ERGA
AktueltOm megE-terapiKontakt

Ny artikkel om impulskontroll-forstyrrelser ved Parkinsons sykdom

November 7, 2019
Nylig fikk vi publisert en ny artikkel om utviklingen av impulskontroll­­­forstyrrelser over tid

I denne studien undersøkte vi forekomsten og utviklingen av impulskontrollforstyrrelser hos personer med Parkinsons sykdom. Videre så vi på om utviklingen av impulskontrollforstyrrelser var assosiert med endringer i kognitiv funksjon over tid. Forskningen bygger på data fra den norske ParkVest studien, en befolkningsbasert undersøkelse av folk med Parkinsons sykdom på Vestlandet.

Denne artikkelen viser at impulskntrollforstyrrelser også kan forekomme etter at pasienter har hatt Parkinsons sykdom i flere år, og at forekomsten av disse vanskene sannsynligvis henger sammen med ung alder og bruk av dopamin agnoister. Videre så ser ikke impulskontrollforstyrrelser ut å være assosisert med endringer i kognitiv fungering.

En av de kanskje viktigste funnene i denne artikkelen, er at impulskontrollforstyrrelser ofte bedrer seg over tid (i ca 30 % av tilfellene), mens et mindretall av pasientene hadde vedvarende symptomer over 4 års perioden studien dekket.

Artikkelen er tilgjengelig for alle: 

Artikkelen kan dere lese her.