ALEKSANDER H. ERGA
AktueltOm megE-terapiKontakt

Disputas

November 14, 2019
26. juni disputerte jeg ved Universitetet i Stavanger

Impulskontrollforstyrrelser som spillavhengighet, hyperseksualitet, overspising og tvangsmessig shopping, kan opptre hos de fleste. Forskning har imidlertid vist at personer med Parkinsons sykdom har økt risiko for å utvikle disse vanskene. Faktisk har personer med Parkinsons tre til fire ganger så stor risiko som andre for å utvikle denne type plage. Grunnen til at dette opptrer så hyppig hos personer med Parkinsons er trolig spesielt knyttet opp til genetikk og bruk av parkinsonsmedisiner.

Risiko for å utvikle forstyrrelser

Våre funn viser at selv om impulskontrollforstyrrelser er assosiert med ung alder i mange studier, så kan disse vanskene også oppstå sent i sykdomsforløpet.

Vi har også funnet at risikoen for å utvikle impulskontrollforstyrrelser er spesielt knyttet til bruk av dopamin agonister, som er en gruppe parkinsonmedisiner som ofte brukes hos yngre pasienter.

Fulgt pasienter i 14 år

Avhandlingen bygger på data fra den norske ParkVest-studien. Deltakerne i studien er rekruttert fra flere helseregioner på Sør- og Vestlandet, med første undersøkelse i 2004. Studien pågår fortsatt og har nå fulgt pasientene i over 14 år.

Avhandlingen understreker viktigheten av å monitorere impulskontrollforstyrrelser regelmessig over tid, og argumenterer for varsomhet og tettere oppfølging ved administrasjon av dopaminagonister.