ALEKSANDER H. ERGA
AktueltOm megE-terapiKontakt

Bedring av psykiske plager etter rusbruk

March 12, 2020
26. juni disputerte jeg ved Universitetet i Stavanger

Skulle en finne ledig tid, kjede seg hjemme, og har lyst å lese litt om tilfriskning av psykiske plager blant pasienter med rus-vansker,så har vi nettopp publisert en artikkel om dette.

I denne studien har vi undersøkt utviklingen av psykiske plager hos en gruppe pasienter (N=141) som nylig har blitt rusfrie (data fra Stayer-studien). Psykiske plager og rusbruk ble målt fire ganger i løpet av det første året.

I studien fant vi at samtlige pasienter har en rask reduksjon i psykiske plager de tre første månedene etter avrusning. Pasienter som hadde tilbakefall til tidligere rusbruk hadde generelt høyere belastning av psykiske plager. Et annet interessant funn var at mange av dem som fremdelesvar rusfrie etter ett år, ofte hadde episoder eller perioder med rusbruk iløpet av perioden. Pasienter i denne gruppen hadde også en klar bedring i psykisk helse, til tross for episodene med tilbakefall underveis.

Resultatene fra artikkelen peker på viktigheten av å screene for psykiske plager tidlig i forløpet, men være avventende med diagnostiskvurdering av disse plagene de tre første månedene etter avrusning. Sist, så viser funnene også at episoder med rusbruk ikke nødvendigvis fører til en økning i psykiske plager. Dette avhenger imidlertid av at rusbruken ikke fortsetter over tid.

Artikkelen kan dere lese her